<$BlogRSDUrl$>

!-- Logo box specs - size, background colour etc -->

 


سال نو 


يکی دو روزه که دارم وقت می ذارم و می خوام حسابی خونه تکانی کنم، جالبه که تو اين مدت خيلی از چيزهايی رو که فکر می کردم گم کردم رو دارم پيدا می کنم، البته خونه های ژاپنی نسبت به خونه های ايران خيلی کوچکتره و خيلی ها ممکنه فکر کنن که تميز کردن خونه ممکنه راحت تر باشه ولی به نظر من چيدن منظم وسايل تو اين خونه ها خيلی سخت تره، به خصوص برای کسانی که می خوان به سبک ايرانی تو اين خونه ها زندگی کنن.
زمانی که ايران بودم، سعی می کردم که خاطرات خوبم رو با جمع کردن بعضی از يادگاری ها، ياداوری کنم، مثل جمع آوری کارت عروسی، کارت پستال، ته بليط کنسرت های موسيقی و .... اينجا هم با اينکه فضای خونه خيلی کمه ولی بازم سعی می کنم که اين کار رو بکنم، بروشور يا بليط جاهايی که رفتيم، ته بليط تنها مسابقه فوتبالی که تو عمرم با آقای همسر رفتيم، تورهايی که با هم رفتيم و ... بخشی کوچکی از اين يادگارهای منه. چيزی که تو اين خونه تکانی پيدا کردم برنامه مسافرت در يک و نيم سال گذشته بود که در محلی ما بين دريا و يک کوه زيبا در فاصله ای حدود ۸۵ کيلومتری از توکيو قرار داشت. مسافرتی بود به همراه تعداد زيادی از افراد ژاپنی و غير ژاپنی در کمپ هايی مجهز و زيبا در دامنه طبيعت سکونت داشتيم. شعار مسافرت (بودن با همديگر، عشق ورزيدن به مردم، آسودگی فکر، بلند همت بودن، همواره لبخند زذن و يادگيری زبان از همديگر) بود. يک روز از برنامه مسافرتمون رو براتون می نويسم.
۶:۰۰ بيدار باش
۶:۳۰نظافت
۷:۰۰ گردهم آيی صبح
۷:۳۰صبحانه
۹:۰۰ بيرون رفتن برای لذت بردن از دريا و يا کوهنوردی سبک
۱۲:۰۰ ناهار
۱۳:۰۰ وقت فراغت
۱۵:۳۰ فعاليت های گروهی
۱۷:۳۰ دوش گرفتن، شام
۱۸:۳۰ رفتن به محل آتش بازی
۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ مراسم آتش بازی و بعد از آن پياده روی شبانه
۲۱:۱۵ گردهم آيی
۲۲:۳۰ سرشماری، خاموش کردن چراغ ها و خواب
----------------------------------------------------------------
ديروز برف، توکيو رو کمی سفيد پوش کرد و تونستم که کمی برف بازی کنم. اميدوارم که اين برف آخرين برف زمستانی نباشه.
----------------------------------------------------------------
تصميم داشتم که تو اين تعطيلات کمی از رسم و رسوم های ژاپنی در سال نو بنويسم ولی خوب
بعضی ها معتقدند که بهتره به موارد ديگه ای پرداخته بشه. نظر شما چيه ؟ اگه سوژه ای دارين در اين زمينه، بخصوص در ژاپن لطفا به من بگين
----------------------------------------------------------------
نبمه شب فردا هم شروع سال جديد هست، سال گذشته تا طلوع آفتاب بيدار مونديم و طلوع خورشيد در سال نو رو خيلی زودتر از خيلی کشورها ديديم، اميدوارم، سال جديد، سالی پر از صلح و صفا بين انسانها باشه.آرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com