<$BlogRSDUrl$>

!-- Logo box specs - size, background colour etc -->

 


چند مطلب 


۱-راستش رو بخواهين، يه چند مدتی بود که هوس کرده بودم که مثل ژاپنی ها برم تو يکی از اين کافی شاپ ها و يه نوشيدنی سفارش بدم و چند ساعتی مطالعه کنم که امروز با توجه به تعطيلی در ژاپن، با همسرم تونستيم دو نفری بريم و يه دل سيری از کتاب خوندن در بياريم، البته اگه شما هم جای من بودين و هر روز اين ژاپنی ها رو ميديدين که دارند با ولع مطالعه ميکنند يا با لپ تاپشون دارند کار ميکنند، شما هم حتما وسوسه می شدين.
۲- هنوز هم ديدن ژاپنی های متشخصی که آخرِ شب دارند از سر کارشون بر می گردند خونه و در حالی که روزنامه شون رو پس از خوندن به سطلِ زباله مخصوص روز نامه می اندازند دستشون رو داخل سطل ميکنند تا روزنامه خونده شده ديگه ای رو پيدا کنند برام جالبه.
۳-چهار شنبه من و همسرم برنامه ريزی کرديم که خونه باشيم تا بتونيم ساعت هفت بازیِ ژاپن و کره شمالی رو ببينيم، بازیِ خوبی بود و ژاپن از حد انتظارضعيف تر ظاهر شد، بيشتر از همه گل دقيقه ۹۱ تيم ژاپن حسابی حال ما رو گرفت. جالب اينجاست که اطلاع رسانی اينقدر ضعيفه که بخاطر تعطيلی پنج شنبه و جمعه، ما هيچ خبری در مورد بازیِ ايران و بحرين نداشتيم، منتظريم که شنبه بشه و بتونيم روزنامه های ايران رو بخونيم. به اين ميگند آخرِ اطلاع رسانی.
۴- دوست عزيزی در مورد مطلب روش کشتن خر چنگ از ژاپنی های مهربان يه توضيحی نوشته که خوندنش جالبه.
اگر ميخواهيد ژاپنی هاي مهربون را بيشتر بشناسيد : حتما ميدونيد که يکی از کشور هايی که به شکار نهنگ ها ادامه ميده و اکثرا مورد اعتراض صلح سبز است ژاپن است.
سوپ shark fin را شنيدی از باله کوچک پشت کوسه درست ميشه و ژاپنی ها درکشتی ها شون کوسه بدبخت را از دريا تا لب عرشه ميارن بعد زنده زنده باله اش را بريده و می اندازندشون تو دريا.

سوپ باله کوسهآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com