<$BlogRSDUrl$>

!-- Logo box specs - size, background colour etc -->

 


مهمون 


ديروز برای ناهار يه خونواده ژاپنی مهمون ما بودند ،يک خانوم و آقای ميانسال که برای اولين بار بود ،به خونه ما می يومدند .من براشون غذای ايرانی درست کردم و خيلی خوششون اومده بود.البته بگم ژاپنی ها از هرچيزی تعريف می کنن .اينها هم طبق رسم ژاپنی ها و ايرانی ها برای ما هديه آورده بودن .يه بسته که توش چند تا ميوه خوشرنگ و بزرگ بود که بسيار زيبا هم تزيين شده بود .و يه جعبه شيرينی که توش يه کيک خامه ای خيلی کوچيک بود .که برای اينجا هديه خوبی هست ولی فکر کنيد تو ايران يکی بره مهمونی و چند تا دونه ميوه ببره ،ميزبان چه حالی بهش دست ميده و چقدر عصبانی ميشه.اينجا به ميوه ها خيلی می رسن و براشون وقت ميزارن و هر کدوم رو تو يه پوشش جدا گونه قرار ميدن و قيمتش هم خيلی بالاست و اگه هديه هم باشه بسيار زيبا تزيينش می کنن..
در مورد ايران اطلاعات زيادی داشتن و می گفتند که ايران ،مصر ،چين سه تا کشور متمدن در زمان های قديم بودند که مهد تمدن به شمار می رفتن و خلاصه تعريف و تمجيدشون شروغ شد و عقيده داشتن که ايران بايد ثروتمند باشه که نفت دارن و ماهم کم نياورديم و کلی از ايران تعريف کرديم.
ولی بعدش ديديم که ،اينها خيلی دارن شرمندمون می کنن ، ما هم شروع کرديم ،از ژاپن تعريف کردن و گفتيم که ژاپنی ها هم خيلی متمدن بودندو... آقای ژاپنی مهمون ما ،نگاهی به زنش انداخت و با خنده گفت ،زمانی که ايرانی ها و مصری ها و چينی ها داشتن تمدن رو کشف و پيشرفت می کردند اجداد ما ژاپنی ها داشتن در جنگلها می رقصيدن.
من خيلی خنده ام گرفته بود ،اين جمله رو چندين بار و از چند نفر مختلف شنيده بودم.جالبه که ژاپنی ها هميشه خودشون رو عقب ميدونن و با پشتکارشون پيشرفت ميکنن ولی ما ايرانی ها خيلی به گذشته هامون مغرور بوديم و عقب مونديم.آرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com