<$BlogRSDUrl$>

!-- Logo box specs - size, background colour etc -->

 


آموزش فرهنگ عمومی 


جالبه که خيلی از فرهنگ‌سازی هايی که توسط ژاپنی‌ها صورت می‌گيره، توسط پوسترهايی هست که تو مکان‌های عمومی صورت می‌گيره و حتی عده‌ای هم با لباس‌های مرتب و با ادب بسيار مردم را موظف به انجام کار خاصی می‌کنند، حتی تلويزيون هم، هماهنگ با اين حرکت ها می‌شه. مثلا مدت‌ها بود که مردم را از سيگار کشيدن در حال راه رفتن در خيابان منع می‌کردند و مدتی هم هشدار می‌دادند که در محل عبور نابينايان، موانعی مثل سطل زباله يا دوچرخه نذاريد.
آموزشهايی به اين صورت برای کشورمون می‌تونه خيلی مفيد باشه ولی قبل از همه چيز بايد آموزش پذيرفتن فرهنگ و منابع جديد آموزش داده بشه.
عکس‌های زير پوسترهای جذابی از آموزش نحوه تا زدن روزنامه و مطالعه آن در مترو و عدم اشغال فضای ديگران
هست و ديگری نحوه نگاه داشتن چتر را آموزش می‌ده.

Example Example
آرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com