<$BlogRSDUrl$>

!-- Logo box specs - size, background colour etc -->

 


تيزر cup noodle 


شركت Nishin cup Noodle در سری تيزرهای تبليغاتی صلح در جهان، تبليغاتی برای Cup Noodle ساخته كه در ايران، فيلم برداری شده .اين تيزر بارها در تلويزيون ژاپن پخش شده و مطمئنا بسياری از ايرانی های ساكن ژاپن اين برنامه رو ديدند.اين تيزر در اطراف تهران فيلم برداری شده كه اكثرا مهاجران در اونجا زندگی می كنن و از لحاظ اقتصادی و ضعيت چندان خوبی ندارند.در اين تيزر تبليغاتی چهره معصومانه و لبخند زيبای بچه ها نشون داده ميشه .هرچند كه اين برنامه ،گوشه ای از فقر و زندگی غير استاندارد در روستاها رو نشون ميده ولی در كل فضای تيزر ،طوری هست كه به عنوان يك ايرانی احساس سرخوردگی از ديدن اين محيط در بين ژاپنی ها ايجاد نميشه.شايد به خاطر فضای خاص ،فيلم باشه كه در ژاپن نميشه پيدا كرد.در انتها هم كلمه NO Borderو تبليغ شركت رو نشون ميدن.من كه خيلی اين تبليغ رو دوست دارم بچه ها خيلی تو اين صحنه ها معصوم و دوست داشتنی هستند.

می تونين تو لينك های زير ،اين تيزر رو ببينيد.
با كيفيت بالا
با كيفيت پايينآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com