<$BlogRSDUrl$>

!-- Logo box specs - size, background colour etc -->

 


دوچرخه در ژاپن 


گفته می‌شه که، اغلب دوچرخه‌هايی که در ژاپن دزديده می‌شه کار آدم‌های حقوق بگيری(salaryman) هست که مست و پاتيل، آخرين ترن شب را از دست دادند و چاره کار را برداشتن دوچرخه‌ای از کنار خيابان دانسته که با آن بتونند به خونه برسند.البته اين تا حدی درست هم هست.
دوچرخه يکی از ملزومات زندگی در ژاپن و بخصوص توکيو هست. بعضی خيابان‌ها چنان تنگ هستند که يک ماشين به زحمت می‌تواند از آن عبور کند و يا اگر هم عبور کند، سرعت چندانی نخواهد داشت. مشکلاتی مانند هزينه‌ها نگهداری ماشين، پارکينگ، ترافيک شهری و ... و از طرفی مزايای سيستم حمل و نقل عمومی مانند ترن و ... سبب شده که خيلی از ژاپنی‌ها از ماشين استفاده چندانی نکنند و يا از داشتنش منصرف بشوند. بنابراين دوچرخه وسيله مناسب، ارزان و از طرفی برای سلامتی هم بسيار مناسب است. انواع و اقسام دوچرخه در اينجا وجود دارد از دوچرخه هايی با قيمت ۶۵ دلار به بالا. ديدن خانم‌های ژاپنی که يک بچه در سبد جلو و يک بچه در صندلی عقب سوار کرده‌اند بسيار طبيعی است. البته دوچرخه‌های خاصی وجود دارد که شارژ شده و شخص را در سربالايی‌ها کمک می‌کند.
پليس ژاپن برای اينکه از دزدی دوچرخه جلوگيری کند. خريدار را مجبور به ثبت خريد خود کرده و در صورت گزارش دزدی دوچرخه، افراد را متوقف کرده و از آنها برگه ثبت خريد را درخواست می‌کند. يکی از مشکلات دولت ژاپن سر و سامان دادن به محل پارک دوچرخه و جلوگيری از پارک کردن دوچرخه‌‌ها در مکان‌های عمومی است. ديدن چنين صحنه‌هايی در ژاپن طبيعی است.

آرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com