<$BlogRSDUrl$>

!-- Logo box specs - size, background colour etc -->

 


ژاپنی‌ها و سال نو 


ژاپنی‌ها برای سال نو کارهای زير را انجام می‌دهند:
- از چند هفته مونده به تحويل سال نو شروع به تميز کردن خونه‌شون می‌کنند.
- تعطيلات از اول و تا سوم ژانويه می‌باشد و در اين روزها اقوام خود را به خانه خود دعوت می کنند.
- غذا به اندازه کافی برای اين سه روز فراهم می‌کنند. در اين سه روز نبايد آشپزی کرد.
- گذاشتن وسيله‌ای به نام Shimenawa بر روی در ورودی که روح‌های پليد را دور می‌کند.


- به صدا در آوردن زنگ، در هنگام تحويل سال نو به مفهوم خوش‌آمد گويی به سال جديد و بدرقه سال گذشته.خوردن Toshikoshi soba يا رشته‌های پيچ‌واپيچ به معنای تداوم و طولانی شدن عمر خانواده مانند رشته‌ها.


- آويزون کردن، پرچم ژاپن يا نشانه‌ای از ژاپن بر روی در.

- چيدن وسايلی مانند Kagamimochi (کيک برنجی گرد و صاف)، ساکه (مشروبی که از برنج به دست می‌آيد) و چيزهای ديگر.


- دادن هديه سال نو به بچه‌ها (Otoshidama) که شامل پول هست که داخل پاکت گذاشته می‌شه.
- پوشيدن کيمونوی سنتی و رفتن به معابد نزديک خونه و دعا برای سلامتی و آينده خوب در سال نو.
- دادن کارت تبريک سال نو به همديگر.
آرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com